Phòng bếp

Xem ngày nhập trạch tuổi Bính Dần 1986 năm 2021 chuẩn nhất

Tháng Ngày tốt để nhập ngũ tháng Giêng 01, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29 tháng 2 01, 03, 04, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29 Bước đều 01, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 30, 31 Tháng tư 02, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28 Có thể 01, 03, 04, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 31 Tháng sáu 01, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29 Tháng bảy 02, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29 Tháng tám 03, 04, 06, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30 Tháng 9 01, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 30 Tháng Mười 02, 03, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29 Tháng mười một 01, 02, 04, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30 Tháng 12 03, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 31

Nguồn: https://noithatdep360.com
Danh mục: Phòng bếp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button